Big Hug Gym - šport s deťmi

Všetky články

Na Slovensku funguje nový koncept zdravého životného štýlu, no najmä pohybovej prípravy pre všetky deti od roka a pol až po mládež pod značkou BigHugGym. Jeho špecifickosť je nielen v tom, že sľubuje pre deti bezpečné prostredie podporujúce ich prirodzenú hravosť a radosť zo života, ale aj to, že ide výlučne o slovenské know-how. Autormi myšlienky sú totiž bývalí profesionálni gymnasti, akrobati a odborníci na telovýchovu – Pavol Mikuš, Daniel Kamenický a Richard Kemko. 

Gymnastika je od raného detstva prirodzenou súčasťou ich života. Je zároveň vášňou, ktorú neskôr podporili odborným vzdelaním z oblasti trénovania a telesnej výchovy. Po celú dobu ich športovej kariéry boli v rukách tých najľudskejších trénerov. Martin Zvalo a Jozef Konečný ich svojím prístupom k športu a gymnastike priviedli k mnohonásobným víťazstvám, a to nielen športovým, ale aj životným. Stali sa ich druhou rodinou a aj vďaka nim nadobudli potrebné znalosti pre aplikáciu edukatívnej gymnastiky na rozvoj zdravého a šťastného dieťaťa.

 

Spomínate si na moment, kedy vám napadla myšlienka vytvoriť jedinečný model edukatívnej gymnastiky?

Richard Kemko: K tejto otázke sa viaže veľmi zaujímavý príbeh. Myšlienka vytvorenia konceptu pohybovej prípravy v gymnastike vznikla už pred niekoľkými rokmi. Reálnu podobu však začala nadobúdať až minulý rok v lete. Momentálne pôsobím v ďalekom Macao, v najväčšej cirkusovej a vodnej show na svete – The House Of Dancing Water. Je to show, ktorá vznikla pod vedením najuznávanejšieho režiséra Cirque Du Soleil, Franca Dragone. Práve tu som si nešťastnou náhodou počas tréningu zlomil sánku a bol som dva mesiace mimo show. Počas tejto doby som sa rozhodol spolu  s ďalšími kamarátmi a profesionálnymi gymnastami, Danielom Kamenickým a Paľom Mikušom, že dáme projektu reálnu tvár.

V čom vidíte jedinečnosť BigHugGym oproti iným pohybovým aktivitám pre malé deti?

Paľo Mikuš: BigHugGym nie je len miestom pre zábavu. Je to zároveň individuálny vzdelávací program pohybovej prípravy pre deti i celé rodiny. Hravé aktivity a novodobý prístup pomáhajú deťom získať zdravé sebavedomie, nezávislosť, ktoré budú pridanou hodnotou pri nástupe do školy, ale aj do života. Koncept BigHugGym bol vyvinutý v spolupráci s odborným garantom, Mgr. Ľubošom Rupčíkom, PhD., prodekanom Fakulty telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského a odborným asistentom na katedre gymnastiky.
BigHugGym žije a vidí svet očami detí, pričom inštruktori sa snažia spolupracovať a komunikovať s rodičmi, a získavať tak od nich podnety potrebné na bližšie spoznanie každého dieťaťa. To im pomáha byť viac zameraní na budovanie ich sebavedomia a nezávislosti. Cvičenia sú zamerané na všestranný pohybový rozvoj, pre deti je k dispozícii množstvo zaujímavého náradia a pomôcok, napríklad aj akroba, čo je špeciálny mäkký koberec.
 

Ako je teda zostavená tréningová hodina? Čo drobcov čaká?

Paľo Mikuš: Každá tréningová hodina je vopred individuálne pripravená inštruktorom a prispôsobená danej skupine detí, ktoré sú rozdelené do rôznych vekových kategórií. Kurzy sú riadené zábavnou a edukatívnou formou tak, aby boli deti schopné sústrediť sa a byť zainteresované počas celej hodiny. Tréning je rozdelený do viacerých fáz, ako napr. cvičenia zamerané na rozohriatie a rozcvičenie organizmu, využitím rôznych hier, preliezaním prekážok či molitanových modulov. Cvičenia zamerané na všestranný pohybový rozvoj, kde pre deti máme k dispozícii rozličné náradia, ako napr. akrobu, čo je špeciálny mäkký koberec, trampolínu, bradlá, kladinu a iné náradia. Každá hodina sa končí dôležitými dýchacími  strečingovými cvičeniami prevádzanými hravou formou. Inštruktori veria, že úsmev detí pri tréningu nie je to jediné, čo si odnesú domov. Zdravie a základy pre budúci aktívny život sú ďalšími dôležitými faktormi, na ktoré sa v BigHugGym sústredime.
Dano Kamenický: Stať sa členom BigHugGym znamená veľa nielen pre deti, ale aj pre rodičov. BigHugGym žije a vidí svet očami detí, pričom inštruktori sa snažia spolupracovať i komunikovať s rodičmi a získavať tak od nich podnety potrebné na bližšie spoznanie každého dieťaťa. To im pomáha byť viac zameraní na budovanie ich sebavedomia a nezávislosti. 
 

BigHugGym používa zariadenia pre korekčné a kompenzačné cvičenia, ktoré pozitívne ovplyvňujú detskú motoriku – to pôsobí veľmi zložito – čo si pod tým môžu rodičia predstaviť? V čom môžu byť tieto cvičenia deťom nápomocné?

Dano Kamenický: Je to jednoduchšie, ako sa na prvý pohľad zdá.  V telocvični majú inštruktori k dispozícii pre deti rôzne gymnastické náradia, vybavenie, napríklad žinenky rôznych tvarov, veľkostí, vyrobené z rozličných materiálov – z molitanu alebo dreva. Tu sa deti naučia rozpoznávať aj to, kde môžu byť viac odvážne, ako napríklad pri využívaní molitanových modulov či penovej jamy, a naopak, kde majú byť viac obozretné a opatrnejšie, čo môže byť pri prechádzaní po vyvýšenej drevenej kladine. Všetko vybavenie pritom napomáha deťom získať správne držanie a používanie tela, ktoré budú využívať v ich každodennom živote, bez toho aby si to vôbec uvedomovali.
 
Bližšie informácie o kurzoch môžete nájsť na 
 

Telocvičňu BigHugGym nájdete v Bratislave a nové centrum je otvorené už aj v Šamoríne.