Berlitz - vzdelanie s native lektormi

Všetky články

O potrebe ovládať aspoň jeden cudzí jazyk dnes nikto nepochybuje. Aj známe príslovie: “Koľko cudzích jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom“ dnes naberá nový, intenzívnejší význam už od ranného veku dieťaťa.

Budúcnosť sa začína u nás.

„Native“ lektori s excelentnými jazykovými schopnosťam, bohatými skúsenosťami s prácou s deťmi a a špeciálne vyškolení pre vyučovanie Berlitz metódou.

 

Pre nemecký jazyk NATIVE SPEAKER PRIAMO Z RAKÚSKA.

                                           

Nie každé dieťa však vyrastá v dvojjazyčnej domácnosti. Je aj mnoho takých, ktorí nemajú známych v zahraničí, kam by mohli svoje dieťa poslať na letné prázdniny, aby sa naučilo cudzí jazyk. Stále však môžete svoju ratolesť prihlásiť do Berlitz jazykového kurzu, kde sa cudzí jazyk naučí priamo a jednoducho - s native lektorom ako svoju materinskú reč.

Už od 4 rokov

Potrebu znalosti cudzieho jazyka si veľmi dobre uvedomujú aj rodičia. Nielen tých školopovinných, ale aj mnoho rodičov malých detí, ktoré sa do školy ešte len pripravujú v materskej škole. Výučba detí sa od výučby dospelých líši najmä v tom, že deti sa pri učení hrajú. Prečo sa teda hravo neučiť aj cudzí jazyk? Ak pridáme učenie hrou, native speakra a dobrú metódu  dostanete ideálnu kombináciu pod názvom Berlitz Kids & Teens kurzy. V našej jazykovej škole pôsobia native lektori, ktorí majú s výučbou detí bohaté skúsenosti. Špeciálna Berlitz metóda je založená predovšetkým na prirodzenej konverzácii s native lektorom v cieľovom jazyku. „Berlitz kladie dôraz na používanie jazyka, takže nečakajte drvenie gramatiky, ale skôr rozvíjanie jej využitia v bežnej reči. Takto sa gramatika automatizuje v praxi, čo je veľmi dôležité a efektívne,“ vymenúva známa moderátorka a mamina Gabriela Pirošková.

Berlitz hravo

Vedci dokázali, že už malé deti si vedia osvojiť akýkoľvek cudzí jazyk, ak učenie nepovažujú za nutnosť alebo činnosť, do ktorej ich nútime. Hravosť na hodine zaručia naši native lektori, ktorí sú špeciálne zaškolení nie len na Berlitz metódu ale i ako sa vedieť hrať s deťmi. Deti sa iba hrajú. Pri hrách s lektorom odriekajú básničky, spievajú piesne, opakujú pohyby, ktoré im lektor ukázal, a tak si rozširujú svoju slovnú zásobu. Na začiatku jednoduché slová, neskôr celé vety.

Rozvoj myslenia

Pozitíva učenia sa cudzieho jazyka s native speakrom v detskej skupine vyzdvihla aj Ing. Jarmila Remenárová, koordinátorka detských kurzov zo vzdelávacej spoločnosti Berlitz už 5 rokov: „Keď sa deti už v malom veku učia cudzí jazyk, má to pozitívny vplyv na ich intelektuálne schopnosti. Zlepšuje aktivitu mysle, pomáha tiež porozumieť rodnému jazyku, no najmä kladie základy pre porozumenie a pochopenie iných kultúr.“ Ešte dodáva, „že nikdy nie je neskoro naučiť sa cudzí jazyk. Všeobecne platí, že čím skôr, tým lepšie.“ Berlitz Kids kurzy sú určené deťom už od 4 rokov, ale aj pre staršie deti a tínedžerov.

Príjemné prostredie

Nielen pre deti, ale aj ich rodičov. Jednou z mnohých výhod vzdelávacej spoločnosti Berlitz je výhodná poloha nachádza sa na nábreží Dunaja, v blízkosti Sadu Janka Kráľa. Deti sa učia v nových, moderných miestnostiach. Detské učebne sú vybavené modernými smart tabuľami, vďaka ktorým naši lektori prispôsobujú výučbu potrebám dnešných žiakov a študentov, ktorí sa sami aktívne zapoja do procesu výučby. Váhate, či sú Berlitz jazykové kurzy vhodné aj pre vaše dieťa? Dohodnite si u nás ukážkovú hodinu.

Nielen pre deti

Vzdelávacia spoločnosť Berlitz ponúka okrem detských kurzov aj kurzy pre tínedžerov, ale aj pre dospelých klientov skupinovú, aj obľúbenú individuálnu výučbu s našimi native lektormi. Na vzdelanie nie je nikdy neskoro, tak prečo to ďalej odkladať, darujte tento rok deťom pod stromček vzdelanie.

Pre viac informácií navštívte náš web alebo

kontaktujte koordinátorku Kids&Teens kurzov

Ing. Jarmilu Remenárovú.

Kontakt:

remenarova@berlitz.sk,

+ 421 911 786 431

www.berlitz.sk