Jazykové kurzy pre deti

Všetky články

Jazykové kurzy a doučovanie pre deti

V dnešnej dobe sa človek bez ovládania najmenej jedného cudzieho jazyka nezaobíde. Keďže sa deti učia cudzie jazyky oveľa rýchlejšie ako dospelí, je preto dôležité začať už v útlom veku. Myslite na budúcnosť svojich deti a poskytnite im možnosť naučiť sa nemecký alebo anglický jazyk hravou formou.

Vašim deťom ponúkneme pestré základy z anglického a nemeckého jazyka. Hodiny sú vedené hravou formou s priateľskou a uvoľnenou atmosférou a veľmi milými lektormi. Po skúsenostiach vieme, že deti potrebujú rozvíjať svoju fantáziu a kreativitu, preto im ponúkneme dostatočný priestor, kde ich môžu uplatniť. Naučia sa rôzne pesničky a básničky v cudzom jazyku. Zahrajú si rôzne divadelné scénky.

Pomôžeme Vašim deťom zlepšiť si komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, ale aj v slovenčine. Starším školákom pomôžeme spraviť si domáce úlohy a vylepšiť prospech v škole. 

 

http://www.leitus.sk/cudzie-jazyky/jazykove-kurzy-a-doucovanie-pre-deti