Späť

Školy

Balet pre deti - Miniškola Baletka

Slovensko

Balet pre deti v Trenčíne Miniškola Baletka pre deti s preddispozíciou k tancu klasiky, baletu a schopnosťou precítiť hudbu v spojení s tancom

Balet pre deti - Miniškola Baletka

Slovensko

Balet pre deti v Trenčíne Miniškola Baletka pre deti s preddispozíciou k tancu klasiky, baletu a schopnosťou precítiť hudbu v spojení s tancom

Doučovanie nielen pre deti

Slovensko

Doučujeme cudzie jazyky, predmety do školy, umelecké predmety

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Slovensko

Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Súkromná základná škola Žilina

Slovensko

Príďte nás navštíviť, tešíme sa na Vás.

Súkromná ZŠ Skalica

Slovensko

Základná škola rodinného typu

Súkromná ZŠ Walfdorfská

Slovensko

Sme učitelia a veríme, že deti sa môžu do školy tešiť. Veríme, že škola i vyučovanie by mali byť naplnené krásou, ktorá sa dotýka detskej duše a prebúdza skutočný záujem o svet. Veríme, že pri učení môžu deti zažívať radosť z poznávania, a nie stres.

Súkromná ZŠ Harmónia

Slovensko

Škola Harmónia je dvojjazyčná slovensko - anglická škola s plánovaným ukončením medzinárodných certifikátov z anglického jazyka a príprav na osemročné gymnáziá.