Späť

Andantino

Lichnerova 76
903 01, Senec
Slovensko
Zobraziť na mape!

Andantino

Slovensko

Príjemné a užitočné spestrenie prázdnin vo forme zábavy, hier, kreslenia, tancov a obľúbených anglických piesní.

E-mail: andantino@andantino.sk
Telefón: 0908 380 456
Webstránka: www.andantino.sk

Základné informácie

Základné informácie

Počiatky spoločnosti Andantino siahajú do januára 2003, keď som sa po materskej dovolenke rozhodla, že sa vrátim k učeniu. Bolo to neľahké rozhodovanie, pretože som nechcela vyučovať klasickým spôsobom, ktorý poznáme z našich škôl. Mojou túžbou bolo naučiť rýchlo a kvalitne. Tušila som, že ma čaká ťažká cesta, ale zároveň som verila citátu „Ak niečo naozaj chceš, spoja sa všetky sily na nebi i na zemi, aby ti pomohli dosiahnuť to.“ Preto som pre moje „tretie dieťa“ vybrala meno Andantino – čo znamená „rýchlejšie ako krokom“ a pracovala som na tom, aby toto meno bolo realitou. Dnes vám s radosťou predstavujem spoločnosť, ktorá vyrástla z detských plienok a stále rastie. Už nie je len mojím „dieťaťom“, o jej rast sa v súčasnosti stará 15 kvalifikovaných lektorov a tím ďalších spolupracovníkov. Rozšírili sa naše aktivity – poskytujeme výučbu cudzích jazykov, prekladateľské služby, organizujeme školenia a semináre. V centre každej našej aktivity ste vy – naši klienti a vaše vzdelávanie. Všetky naše snahy smerujú k naplneniu vašich požiadaviek k vašej spokojnosti. Pracujeme na tom, aby vaša kariéra rástla rýchlejšie ako krokom.

Ponuka pre deti

Baby Andantinko je kurz angličtiny/nemčiny určený najmladším detičkám. Vyučovanie prebieha hravou formou a dôraz sa kladie na výučbu pomocou anglických detských piesní. Cieľom kurzu je vytvárať u detí pozitívny vzťah k učeniu sa cudzej reči a vytvoriť predpoklad ďalšieho hladkého napredovania v osvojovaní si základov angličtiny. Raný vek je pre detičky prirodzeným obdobím osvojovania si reči, preto sa cudzí jazyk v tomto období učia najľahšie. Súčasne je to ideálne obdobie pre prirodzené osvojenie si správnej anglickej/nemeckej výslovnosti. Je to ten najvhodnejší čas, kedy začať s učením sa cudzieho jazyka. Problémom dokonca nie je ani keď dieťatko ešte nerozpráva – aj v tomto prípade sme zaznamenali prekvapivé výsledky v osvojovaní si cudzej reči, resp. v porozumení cudzej reči. Pri výučbe sú prítomní rodičia detí, ktorí sa týmto spôsobom naučia, ako s deťmi pracovať, ako im pomôcť osvojovať si cudzí jazyk. Rodičia dieťatka vždy dostanú textový materiál, aby si mohli s dieťatkom doma precvičovať, čo sa naučilo.

Fotografie k ponuke