Späť

Baby Balance- cvičenie pre deti

Hanácka 4
821 04, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Baby Balance- cvičenie pre deti

Slovensko

DEŤOM PRINÁŠAME RADOSŤ A SKÚSENOSTI, RODIČOM INŠPIRÁCIU, PODPORU A POTEŠENIE Z POHĽADU NA SVOJE ŠIKOVNÉ DETIČKY.

E-mail: info@babybalance.sk
Telefón: 0903111806
Webstránka: www.babybalance.sk/

Základné informácie

Základné informácie

Baby Balance je hudobno-pohybové cvičenie pre deti od 5 mes. do 4 rokov. Balansovať môžu detičky v sprievode svojich rodičov, babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateľov. Projekt rešpektuje individuálne potreby detí , preto Balansákov rozdeľujeme do 4 kategórií: Mini – 5 mes. – 13 mes. Explorer - 14 mes. – 24 mes. Junior – 2 r.- 3,5 r. Senior – 3-4 r. (škôlkari) Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa. Cieľom cvičenia pre deti Baby Balance je: 1. stimulácia zdravého psychomotorického a sociálno-emocionálneho vývoja detí 2. príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote

Ponuka pre deti

Aktivity a činnosti: Rozcvičky, prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí Mini tanečno – pohybové choreografie Riekanky – artikulácia, dramatický prejav Rytmické základné cvičenia Pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky, osvojenie správnych pohybových stereotypov Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociáne vnímanie a myslenie detí Relaxačné aktivity U Juniorov – logogymnastika, nácvik prezentácie a i.

Fotografie k ponuke