Späť

Centrum voľného času ESKO

Chlumeckého 12
821 03, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Centrum voľného času ESKO

Slovensko

Presvedčte sa sami!

E-mail: eskoriad@centrum-esko.sk
Telefón: .
Webstránka: www.cvcesko.bratislava.sk

Základné informácie

Základné informácie

Centrum je jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase. Utvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Centrum organizuje krúžok výpočtovej techniky, dielňu, krúžky športové, jazykové, umelecké, pohybové, kurzy, internetový klub, posilňovňu, spoločenské hry a iné.

Ponuka pre deti

Centrum voľného času Vám i Vašim deťom, školákom i predškolákom, počas celého školského roka ponúka množstvo krúžkov a klubov, počas prázdnin zase tábory.

Fotografie k ponuke