Späť

DC Ježko

Železničná 61
900 24, Veľký Biel
Slovensko
Zobraziť na mape!

DC Ježko

Slovensko

DC Ježko je spoločenstvo rodičov a podporovateľov výchovy ku kresťanským hodnotám.
Zamerali sme sa deti v predškolskom veku a založili sme kresťanskú neštátnu škôlku.

E-mail: dcjezko@gmail.com
Telefón: 0948 31 31 30
Webstránka: www.dcjezko.sk

Základné informácie

Základné informácie

DC Ježko je škôlka pre deti od 2 rokov s kresťanským zameraním. Chceme viesť naše deti k dôvere a úcte k Bohu a tiež k láske k blížnemu. Považujeme to za nosné piliere pre zdravý vývin, tak telesný ako i duchovný. Naším cieľom je vytvárať láskavé, bezpečné, esteticky a citovo príťažlivé prostredie napomáhajúce plynulému rozvoju schopností a zručností dieťaťa. Motivácia pochvalou a láskavý prístup je hlavný nástroj vychovávateliek s cieľom podieľať sa na dosiahnutí rozvoja citovej a rozumovej osobnosti. Toto naše snaženie vychádza a napreduje v úzkej spolupráci s rodičmi. K duchovnej spolupráci DC Ježko oslovilo miestne príslušného rímsko-katolíckeho kňaza. Kapacita centra je 15 detičiek. Táto výhoda menšieho kolektívu nám umožňuje individuálny a efektívnejší prístup. Pri tvorbe programu dňa je prihliadané na vekovú štruktúru detí s individuálnym prístupom k jednotlivým vekovým kategóriám. Zároveň však využívame možnosti zmiešaných aktivít tak, aby staršie deti sa učili pomáhať mladším a na druhej strane mladšie, vedené staršími, ľahšie zvládali nové situácie a rýchlejšie sa učili.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke