Späť

Detské centrum DC MaxiMax

Špaldová 38/B
821 06, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Detské centrum DC MaxiMax

Slovensko

DC MaxiMax ako dva v jednom - detské centrum a škôlka je miestom, kde deti bývajú rady, kam sa tešia a s chuťou sa znovu vracajú.

E-mail: dc@maximax.sk
Telefón: +421 904 034 582
Webstránka: www.maximax.sk/detske-centrum-bratislava/

Základné informácie

Základné informácie

DC MaxiMax je detské centrum rodinného typu, kam rodičia zverujú svoje deti s príjemným pocitom bezpečia, istoty a dôvery. DC MaxiMax vytvára a poskytuje deťom tú najlepšiu kombináciu rodinného prostredia, zábavy, výchovy a vzdelávania s dôrazom na rozvoj znalostí cudzieho jazyka.

Ponuka pre deti

Detské centrum DC MaxiMax poskytuje celoročnú a celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V DC MaxiMax sú triedy vekovo ohraničené na triedy pre 2-3-4 ročné deti a triedy pre 5-6 ročné deti. Vybavenosť tried hračkami a pomôckami zodpovedá vekovej kategórii detí.

Detské centrum MaxiMax ponúka pre deti výber z troch záujmových krúžkov a činností:

  • Anglický jazyk – výuka prebieha naratívnym (prirodzeným) spôsobom.
  • Umelecký krúžok – kreslenie, maľovanie, práca s rôznym materiálom (hlina, plastelína, papier a pod.).
  • Pohybový krúžok – gymnastika, tanec a pod.

Vzdelávanie a predškolská príprava:

Hlavnou myšlienkou programu je podporovať celostný a osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, vedomia a poznania, emocionality a sociability, rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách, pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.  

Učenie prebieha formou spontánnych hrových činností detí, pedagógom plánovaných, priamo riadených aktivít, hier a hrových činností, nepriamo riadených aktivít, hier a hrových činností - pozorovaním, skúmaním, bádaním, pokusmi a experimentovaním, aktívnou činnosťou dieťaťa v interakcii s inými deťmi v skupine a súčasne s učiteľkou v cielených aktivitách.

Fotografie k ponuke