Späť

Doučovanie nielen pre deti

Topoľčianska 8
85105, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Doučovanie nielen pre deti

Slovensko

Doučujeme cudzie jazyky, predmety do školy, umelecké predmety

E-mail: filipsuman666@gmail.com
Telefón: 0949620017
Webstránka: www.filip-en.eu

Základné informácie

Základné informácie

Súkromní učitelia jazykov, umeleckých predmetov a školských predmetov vám ponúkajú vyučovanie a doučovanie. Cudzie jazyky Učíme a doučujeme angličtinu, slovenčinu a literatúru, slovenčinu pre cudzincov, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, ruštinu, taliančinu, latinčinu aj arabčinu. Umelecké predmety Učíme a doučujeme hru na gitaru, klavír, husle a flaute, ponúkame tiež kurzy herectva, tanca a spevu, kurzy maľby, kresby a sochy, naučíme vás hudobnú teóriu. Iné školské predmety Naučíme a doučíme vás podvojné a mzdové účtovníctvo, matematiku, deskriptívnu geometriu, chémiu a biológiu, dejepis, občiansku náuku, fyziku, informatiku a statiku. Šport a relax Ponúkame osobné tréningy pre jednotlivcov a skupiny, ako aj poradenstvo v oblasti zdravej výživy.

Ponuka pre deti

Naučiť sa cudzie jazyky, doučiť sa látku do školy alebo sa naučiť niečo z umeleckých predmetov

Fotografie k ponuke