Späť

Jazyková školička Hocus Lotus

Agátová 8
91701, Trnava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Jazyková školička Hocus Lotus

Slovensko

Srdečne Vás pozývame na ukážkovú hodinu angličtiny Hocus a Lotus!

E-mail: dvorakova.nitra@gmail.com
Telefón: 0949 377 516
Webstránka: www.svet-deti.com

Základné informácie

Základné informácie

O programe Hocus a Lotus Autorkou metódy naratívneho formátu Hocus-Lotus je psychologička, Prof. Traute Taeschner z Universitá degli Studi, di Roma „La Sapienza“, ktorá vypracovala a vedecky overila novú metódu učenia sa cudzieho jazyka pre deti od 2 rokov do 10 rokov. Táto metóda stavia na psycholingvistických štúdiách zameraných na sledovanie osvojovania si materinského jazyka u detí. Ide o „inovatívny teoretický koncept psychologickej podstaty ako narácia (rozprávanie príbehu), prejavovanie emócií v reči, správna komunikácia, používanie výrazových prostriedkov tváre, hlasovej intonácie, zacielenia pohľadu, akcie a gestikulácie, ktoré vytvárajú charakter postáv multilinguálnych produktov a rôznych spôsobov triednych aktivít“ (T.Taeschner). Deti celým procesom učenia jazyka sprevádzajú postavičky dvoch rozkošných Dinokrokov - Hocusa a Lotusa (Dinokrok je zmiešanina dinosaura a krokodíla), s ktorými sa deti môžu identifikovať. Hocus a Lotuska prežívajú svoje každodenné príbehy spolu s vašimi deťmi. Prostredníctvom jednoduchých a pútavých príbehov si deti osvojujú cudzí jazyk prirodzeným spôsobom. Dieťa sa učí celé frázy, nie len slová. Fixuje celé vety. Učenie je organizované formou hravých, mimicko–gestických a naratívnych aktivít. Metóda ponúka predovšetkým interné motivačné skúsenosti, ktoré majú za cieľ vtiahnuť detí do emotívno-afektívneho života. Príbehy sú tvorené jednoducho detsky s využitím najpoužívanejších rečových prostriedkov prezentovaných v krátkych muzikálových pesničkách. Magické tričko a zázračná formulka premení triedu na park Hocusa a Lotusky, kde s nimi deti spoločne zažívajú rôzne dobrodružstvá a učenie cudzieho jazyka je zábavou. Rodič na hodine aktívne spolupracuje a hrá sa s dieťaťom. Nie je podmienkou, aby rodič cudzí jazyk ovládal, učí sa ho s dieťaťom. Dieťa nie je nútené hovoriť, spievať, ani hrať sa. Hodina má byť pre deti zábavnou. Jazyk je podávaný formou hry, divadielka a pesničiek. V súčasnosti existuje množstvo metód výučby cudzieho jazyka. Metóda Hocus Lotus je vystavaná na zážitkovom učení, ktoré je deťom najbližšie. Pamäť detí v útlom veku je charakteristická mimovoľnosťou, citovosťou a konkrétnosťou. Mimovoľnosť pamäti znamená že zapamätávanie i vybavovanie sa uskutočňujú bez mimovoľnej aktivity, neúmyselne. Dieťa si zapamätá len to, čo chce. Citovosť pamäti spôsobuje, že si dieťa uchováva a vybavuje najmä také zážitky, ktoré preň majú silný citový význam – či už pozitívny alebo negatívny. Konkrétnosť pamäti predstavuje sklon uchovávať a vybavovať si predstavy a obrazy skutočných situácii, konkrétnych zážitkov viac než slová alebo pojmy. Dieťa v pamäti operuje viac predstavami a spomienkami. Každý level, ktorý sa rozhodnete s Hocusom a Lotuskou absolvovať obsahuje 6 muzikálových rozprávok. Jedna rozprávka je rozdelená na 5 prípadne 6 hodín vyučovacích hodín. Viac info o metóde na http://www.hocus-lotus.edu/ Materiály K zvýšeniu kvality vyučovania ako aj jeho výsledkov prispievajú aj materiály, ktoré táto metóda prináša. Deti prostredníctvom DVD s animovanými príbehmi neustále prežívajú nezabudnuteľné dobrodružstvá s Hocusom a Lotuskou.. DVD je päťjazyčné (anglicky, nemecky, taliansky, španielsky a francúzsky jazyk). Autori konceptu mysleli aj na malých spevákov, ktorí si radi pospevujú a pripravili pre nich audio CD s malou sprievodnou knižkou. Knižka obsahuje texty piesní (rozprávok) a je ilustrovaná, čím ponúka možnosť voľného prerozprávania príbehu. V súčastnej dobe je v ponuke anglický a nemecký jazyk, pripravujeme spustenie programu v španielskom jazyku

Ponuka pre deti

hodina Hocus Lotus pre deti od 3 rokov v Trnave

Fotografie k ponuke