Späť

Jazykové kurzy pre deti Viveus

Sládkovičova 13
010 01, Žilina
Slovensko
Zobraziť na mape!

Jazykové kurzy pre deti Viveus

Slovensko

Zábava a zároveň trvalé vedomosti pre Vaše deti.

E-mail: zilina@viveus.sk
Telefón: 0907/ 319167
Webstránka: www.viveus.sk

Základné informácie

Základné informácie

Viveus je jazyková škola, ktorá ponuka kurzy ako pre deti, tak aj dospelých. Prečo Viveus ? KOMPLETNÝ PROGRAM Ucelený program vzájomne nadväzujúcich modulov jazykového vzdelávania umožňuje nájsť každému klientovi formu štúdia, podľa jeho aktuálnych časových možností a potrieb rastu vedomostí. STÁLA KVALITA Kvalita výučby je založená na prepracovanom programe, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Záruku tvorí i systém priebežného monitorovania rastu vedomostí, výber kvalitných lektorov zo Slovenka a zahraničia a neustály dohľad garanta programu. MODERNÉ VYBAVENIE Výučbu podporuje moderná technika CD, DVD, priestorové ozvučenie, aparatúra metódy spätnej analýzy. Študent má možnosť učiť sa na nahrávkach vyučovacích hodín. Samozrejmosťou je služba zasielania prebratého učiva a domácich úloh e-mailom, ak študent nebol prítomný na vyučovaní. MNOHOROČNÁ SKÚSENOSŤ Spoločnosť VIVEUS - jazykové vzdelávanie vznikla v roku 2003 na základe dlhoročných skúseností jej zakladateľov so zabezpečovaním kvalitných jazykových kurzov. VÝBORNÉ REFERENCIE Kvalitu a prednosti programu jazykového vzdelávania VIVEUS oceňujú najväčšie spoločnosti žilinského regiónu výbornými referenciami. Učíme riaditeľov najväčších žilinských firiem i bánk, ako napríklad SSE, a.s., BOF, leasing a.s., Istrobanka, a.s.

Ponuka pre deti

AKO FUNGUJE DETSKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA? Deti sa do detskej jazykovej školy záväzne prihlasujú na jeden školský rok. Na základe výsledkov vstupného testu alebo rozhovoru je dieťa zaradené do jednej z piatich jazykových úrovní. Dieťa navštevuje jeho jazykový kurz v pravidelných popoludňajších termínoch dvakrát do týždňa po 60 minút. Vyučovanie neprebieha počas prázdninových dní. Deti navštevujú jazykovú školu 2 krát týždenne po 60 minút. DETI AKÉHO VEKU NAVŠTEVUJÚ DETSKÚ JAZYKOVÚ ŠKOLU? Detské jazykové kurzy sú určené pre deti od 10 do 15 rokov. Mládež staršieho veku ako 15 rokov študuje v programe mini-skupinových jazykových kurzov všeobecnej angličtiny so zameraním na budúce vykonanie Cambridge certifikátu FCE. Mladšie deti vyučujeme individuálnou formou. Detská jazyková škola "More for Childre" je určená pre deti od 10 do 15 rokov. NA ČO SÚ JAZYKOVÉ KURZY PRE DETI ZAMERANÉ? Detské jazykové kurzy deťom ujasnenia už známe vedomosti a poskytnú nadstavbu vedomostí, niečo viac ako štandartné školské učivo. Jazykové kurzy pre deti „MORE!” chcú: - naučiť deti viac cez angličtinu v oblastiach ako matematika, zemepis, hudba, veda, moderné technológie,... - čítať viac pre potešenie - veľa sa rozprávať v angličtine o zaujímavých témach Detské jazykové kurzy - učia deti viac pomocou angličtiny AKÝ UČEBNÝ MATERIÁL SA POUŽÍVA V KURZOV ANGLIČTINY PRE DETI? Detská jazyková škola pracuje so sadou učebného materialu MORE! Tento materiál poskytuje množstvo zaujímavých možností výučby angličtiny. Každé dieťa používa jeho osobný Student's Book s interaktívnym CD-ROMom a Workbook s Audio CD. Počas výuky v jazykovej škole je použivané DVD a doplnkový on-line materiál a extra aktivity určené pre sadu učebného materialu MORE! Učebný materiál má štyri jazykové úrovne. Sada jednej jazykovej úrovne vydrží dieťaťu na dva roky štúdia. Aktuálne ceny učebného materiálu sa nachádzajú v prihláške ku každému kurzu v tabuľke termíny, ceny a prihlášky. Jazykové kurzy angličtiny pre deti používajú učebný materiál MORE!. ČO SA MOJE DIEŤA BUDE UČIŤ V JEHO JAZYKOVOM KURZE? Obsahová náplň každého jazykového kurzu sa nachádza v tabuľke termíny, ceny a prihlášky v jeho riadku naľavo. Tabuľku termíny, ceny a prihlášky pre jazykové kurzy pre deti nájdete v ľavom menu hore. Obsahové náplne kurzov sú zverejnené v tabuľke termíny, ceny a prihlášky.

Fotografie k ponuke