Späť

Martinské rodinné centrum Martin

Kuzmányho 27, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
036 01, Martin
Slovensko
Zobraziť na mape!

Martinské rodinné centrum Martin

Slovensko

.

Základné informácie

Základné informácie

MRC pomáha matkám na materskej (rodičovskej), ktoré sa často cítia izolované či spoločensky nedocenené: Nadviazať kontakt s inými matkami Nájsť priestor pre vlastnú realizáciu a zároveň aj pre realizáciu svojho dieťaťa Rodinné centrum pomáha zviditeľniť význam materstva a rodiny vôbec Cez aktivity organizované pre rodiny s deťmi je formou vyžitia voľného času, ktorá stmeľuje jej členov Je miestom socializácie detí, miestom možného všestranného rozvoja ich osobnosti Spolupracujeme aj s inými organizáciami Ponúkame priestor na stretávanie aj rodinám z iných MVO Organizujeme semináre, prednášky, stretnutia s odborníkmi z oblasti starostlivosti o rodinu Požičiavame odbornú literatúru Vytvárame rôzne spoločné aktivity pre rodičov a deti (tvorivé dielne, cvičenie rodičov s deťmi na fitloptách)... Požičiavame babyšatky Poskytujeme poradenstvo v dojčení, SOS linku dojčenia Organizujeme Burzu detských vecí v meste pri TK, tradičný Valentínsky rodinný karneval, MDD, Deň otcov a iné

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke