Späť

Materská škola Little Angels

Poloreckého 3
851 04, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Materská škola Little Angels

Slovensko

...pretože našim poslaním je rásť spoločne s našimi klientmi – deťmi a ich rodičmi.

E-mail: unicare@unicare.sk
Telefón: +421 917 191 388
Webstránka: www.unicare.sk/materska-skola-uvodna-stranka

Základné informácie

Základné informácie

Bilingválna škôlka LittleAngels je súkromné predškolské zariadenie určené pre deti vo veku 2-6 rokov, s celoročnou prevádzkou, poskytujúcou atraktívne výchovno-vzdelávacie služby pre deti a ich rodičov. Vašim ziskom bude zdravé, šťastné, spokojné, vzdelané a úspešné dieťa, ktoré budú viesť starostliví, trpezliví, vzdelaní a milí pedagógovia v jedinečne modernom prostredí pre výchovu a vzdelávanie, ktoré aj v tých najmenších detailoch bude rešpektovať pozitívne, emocionálne prežívanie Vášho dieťaťa a reflektovať jeho potreby a záujmy.

Ponuka pre deti

Našim cieľom je : pripraviť Vaše dieťa na život v spoločnosti, naučiť Vaše dieťa poznávať a učiť sa, rozvíjať osobnosť a tvorivosť Vášho dieťaťa v každej oblasti jeho detského sveta, získať si dôveru Vášho dieťaťa, vytvoriť v ňom pevný základ pre jeho sebaúctu a zdravé sebavedomie, byť druhým domovom pre Vaše dieťa

Fotografie k ponuke