Späť

Materské centrum Senecké slniečko

Kollárová 21
903 01, Senec
Slovensko
Zobraziť na mape!

Materské centrum Senecké slniečko

Slovensko

Pozývame Vás na naše stretnutia

E-mail: mc-senec@centrum.sk
Telefón: .
Webstránka: www.mc-slniecko.szm.com/

Základné informácie

Základné informácie

V našom MC sa snažíme mamičkám prinášať zaujímavé prednášky a kurzy, zamerané na problematiku materstva, vývoja detí, ale aj s cieľom pomôcť mamičkám po materskej dovolenke začleniť sa do pracovného života. Okrem toho, organizujeme pre deti tvorivé dielne, hravou formou vedené základné jazykové kurzy, divadelné predstavenia a rôzne pohybové aktivity, zamerané na rozvíjanie zručností detí. Vzhľadom na to, že naša organizácia je nezisková, tieto aktivity sú realizované buď s podporou sponzorov alebo dobrovoľnícky.

Ponuka pre deti

Ciele materského centra: spríjemnenie života mladých rodín informovanie a vzdelávanie rodičov (najmä o výžive, dojčení, zdraví a výchove detí) rozvíjanie zručnosti detí (hry, pohybové aktivity, tvorivé dielne a sociálne kontakty s rovesníkmi) zabezpečenie krátkodobej opatrovateľskej služby

Fotografie k ponuke