Späť

Materské centrum Srdiečko Trenčín

Hviezdoslavova 6
911 01, Trenčín
Slovensko
Zobraziť na mape!

Materské centrum Srdiečko Trenčín

Slovensko

.

E-mail: mcsrdiecko@stonline.sk
Telefón: 0907 767 299
Webstránka: www.mcsrdiecko.sk

Základné informácie

Základné informácie

Centrum sa stalo akýmsi ozajstným centrom, ktoré poskytuje v rámci neformálnych sociálnych služieb celý komplex podpory pri riešení mnohých situácií a problémov spojených nielen s materstvom, ale aj s rodinou ako takou, zdravotnou starostlivosťou, pedagogikou, rozvíjaním si kvalifikácie, zručností a v neposlednom rade aj priestor na hranie, dojčenie, kŕmenie či prebalenie tých najmenších. Hlavným poslaním MC Srdiečko je podporovať ideu materstva a rodičovstva. Rozvíjať vzťah medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom. Pomáha tiež rozširovať ženám na materskej a rodičovskej dovolenke svoju profesiu a záujmy. Tiež otvára matkám a deťom najmä do veku troch rokov možnosť prvých kontaktov, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty, profesionálne poradenstvo z rôznych oblastí, ktoré priamo či nepriamo súvisia s týmto najkrajším obdobím v živote každej matky a jej dieťaťa.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke