Späť

Mini Club škôlka

Staré Grunty 330
84101, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Mini Club škôlka

Slovensko

...škôlka, kde budú vaše deti ako doma

E-mail: info@mini-club.sk
Telefón: 0904 417 990
Webstránka: www.mini-club.sk

Základné informácie

Základné informácie

Sme súkromná škôlka miniclub pre deti predškolského veku s celoročnou prevádzkou od 7.30 do 17.30 hod. Do miniclubu prijímame deti kedykoľvek, približne od 2,5 roka veku, po dohode aj mladšie. Vyučovanie prebieha nenásilnou formou tematických celkov v rámci hier a cielených aktivít, podľa veku a možností jednotlivých detí, s dôrazom na rozvoj komunikácie, základom ktorej je budovanie správnej a bohatej slovnej zásoby. V miniclube preto podporujeme čítanie, rozprávanie, vlastnú sebaprezentáciu, ale aj hudobnú, výtvarnú a telesnú kultúru i zdravý životný štýl. V rámci socializácie detí podporujeme na jednej strane individuálny prejav, na strane druhej spolupatričnosť ku kolektívu formou tímových hier. Motiváciu považujeme za základ úspechu, snažíme sa vidieť aj mini úspechy a verejne ich oceniť. Na slabších stránkach sa snažíme s deťmi popracovať.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke