Späť

MŠ A.Kmeťa

Andreja Kmeťa 15
01001, Žilina
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ A.Kmeťa

Slovensko

.

E-mail: msakmeta@stonline.sk
Telefón: 041/5622432
Webstránka: msakmeta.webnode.sk/

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola je škola s právnou subjektivitou. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov v štyroch triedach. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 do 16.30 hod. Edukačný proces zabezpečuje 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a stará sa o nás 5 prevádzkových zamestnancov. Škola sa snaží vytvoriť deťom podnetné prostredie, v ktorom sa veľa naučia a budú sa v ňom cítiť čo najlepšie. Prostredníctvom podnetov rodičov a učiteľov chce škola skvalitniť spoluprácu školy a rodiny, reagovať na vaše pripomienky a v neposlednom rade zviditeľniť našu materskú školu širšiemu okruhu ľudí.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke