Späť

MŠ Bancíkovej

Bancíkovej 2
821 03, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Bancíkovej

Slovensko

.

E-mail: .
Telefón: 0949 864 939
Webstránka: www.nasaskolka.sk

Základné informácie

Základné informácie

PROFILÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY: POSKYTOVAŤ DEŤOM DOPLNKOVÉ AKTIVITY ZAMERANE NA UPLATŇOVANIE ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU. UPLATŇOVAŤ ALTERNATÍVNE PRVKY VO VÝUČBE S UČEBNOU POMÔCKOU LEGO EDUCATION. ROZVÍJAŤ JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI NADANÝCH DETI JAZYKOVOU PRÍPRAVOU V ANGLICKOM JAZYKU. ROZVÍJAŤ HUDOBNO-POHYBOVÉ SCHOPNOSTI NADANÝCH DETI PROSTREDNÍCTVOM TANEČNÉHO KRÚŽKU A VÝUČBOU HRY NA FLAUTE. ROZVÍJAŤ VÝTVARNÉ SCHOPNOSTI NADANÝCH DETI PROSTREDNÍCTVOM VÝTVARNÉHO KRÚŽKU ATĎ.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke