Späť

MŠ Bazovského

Bazovského 3
949 11, Nitra
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Bazovského

Slovensko

.

E-mail: .
Telefón: 037/7731597
Webstránka: www.msnitra.org

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola bola založená 22.3.1985. Nachádza sa na sídlisku Klokočina. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od troch do šesť rokov. Materská škola má dve triedy s príslušenstvom (každá má svoju šatňu, spálňu, umyvárku), telocvičňu, jedáleň. Okolie materskej školy poskytuje dosť priestoru na pohyb a množstvo podnetov na hry. Prevádzka materskej školy je od 6,00 hod. do 16,30 hod.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke