Späť

MŠ Belehradská

Belehradská 6
040 13, Košice
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Belehradská

Slovensko

.

E-mail: msbelehradska@extel.sk
Telefón: 055/6361813
Webstránka: www.msbelehradska.extel.sk

Základné informácie

Základné informácie

Vo výchovno-vzdelávacom procese využíva škôlka Program výchovy a vzdelávania, ktorý sa obohacuje o alternatívne prvky pedagogiky M. Montessori. V roku 2001 škola získala certifikát o prijatí a zaradení do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Okrem tohto sa kladie zvýšená pozornosť Vv, Tv, Hudobno-pohybovej výchove, LEGO DACTA, a krúžkovej činnosti. Charakteristika metód pedagogiky M. Montessori : V snahe zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu sa aplikujú prvky pedagogiky M. Montessori (talianska lekárka, ktorá žila na prelome 19. a 20. storočia) a jej základné princípy ako sú princíp slobody, partnerstva, samostatnosti, senzitívnych vývinových fáz, pozornosti a pripravenosti prostredia. Riadime sa heslom „Pomôž mi, aby som to urobil sám“. Deťom predškolského veku je vlastná „absorbujúca myseľ“, preto v sa triedach umožňuje pohybovať sa, dotýkať, manipulovať, skúmať. V takom prostredí sa dieťa učí pracovať nezávisle, na základe vlastnej iniciatívy, ktorá podnecuje jeho sústredenie a disciplínu. Činnosť, ktorú si dieťa zvolí ho vnútorne zdokonaľuje. Berie do rúk vec, ktorá ho osloví a priťahuje. Pracuje so záujmom, sústredene a sústredenie je dlhodobé. Raduje sa z dosiahnutého cieľa, je sebavedomejšie a dôstojnejšie. Úloha učiteľky spočíva v tom, že deťom sprostredkúva kontakt s prostredím, pozoruje , pomáha, radí. Aktivita učiteľky je vystriedaná aktivitou detí. Pri tom sa rešpektuje osobnosť dieťaťa a jeho všestranný rozvoj. Pedagogika M.M. umožňuje veľmi efektívne využiť prirodzené danosti dieťaťa v procese rozvoja jeho osobnosti prostredníctvom slobodnej práce so špeciálnym didaktickým materiálom. Do centra výchovno-vzdelávacieho procesu stavia dieťa, ktoré si v súlade so svojimi vnútornými potrebami do značnej miery same spontánne vyberá činnosť a venuje sa jej tak dlho ako považuje za potrebné. V sústredenej činnosti, pre ktorú sa dieťa rozhodlo na základe svojich vnútorných potrieb sa aktivizuje potenciál dieťaťa a nastoľuje sa psychická rovnováha. Dôležitý je proces nie výsledok. V procese sa dieťa učí, získava vedomosti a zručnosti.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke