Späť

MŠ Brodno

Brodno 110
010 14, Žilina
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Brodno

Slovensko

.

E-mail: zsbrodno@gmail.com
Telefón: 041/5962041
Webstránka: www.zsbrodza.edu.sk

Základné informácie

Základné informácie

Základná škola s materskou školou Brodno 110, Žilina je úplná škola s deviatimi ročníkmi. V každom ročníku je jedna trieda. Škola zlučuje nasledujúce zariadenia: základnú školu s kapacitou 240 žiakov, školský klub detí s kapacitou 50 detí, materskú školu s kapacitou 50 detí , školskú jedáleň. Škola je od 01. 01. 2005 v rámci racionalizačných opatrení spojená s materskými školami Brodna a Vrania. Škola oslávila 40 výročie v súčasných priestoroch, prvé zmienky o škole v Brodne zo školskej kroniky pochádzajú z roku 1925. Školu tvoria tri budovy, budova základnej a materskej školy, budova telocvične a budova jedálne. Okolie tvorí rozsiahly školský areál.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke