Späť

MŠ Hospodárska

Hospodárska 7
949 01, Nitra
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Hospodárska

Slovensko

.

E-mail: mshospodarska@azet.sk
Telefón: 037/7412681
Webstránka: www.mshospodarska.uniag.sk/

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola je dvoj-triedna škola rodinného typu, umiestnená v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Smerovaním práce je vytvorenie školy, kde deti chodia s radosťou, kde sú učitelia ich kamarátmi, kde sa všetci cítia ako doma . Ciele materskej školy : Rozvoj osobnosti každého dieťaťa, individuálnym, láskavým prístupom v podnetnom prostredi. Formuje jeho individualitu, vzťah k sebe samému, k ľuďom. Rozvíja zmyslové a intelektuálne schopnosti, učí dieťa spoznávať svet. Osobitosť našej materskej školy spočíva v rodinnom charaktere budovy, škola je bez právnej subjektivity, zriadená mestom Nitra a podporovaná SPU Nitra.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke