Späť

MŠ Hrnčiarska

Hrnčiarska č.1
040 01, Košice
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Hrnčiarska

Slovensko

Pomôž mi, aby som to dokázal sám.

E-mail: ms-hrnciarska@stonline.sk
Telefón: 055/6220058
Webstránka: www.mshrnciarska.szm.com

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola sa nachádza v atraktívnej časti Starého mesta na Hrnčiarskej ulici č. 1. Do prevádzky bola uvedná v roku 1958 ako účelová budova MŠ s celodennou prevádzkou. Od roku 2002 má naša MŠ právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je Košice - Staré mesto. Je to štvortriedna MŠ s kapacitou 72 detí Má dve heterogénne a dve homogénne triedy Vo výchovno - vzdelávacom procese uplatňujeme prvky Pg. M. Montessori Pracuje tu 16 členný kolektív z toho osem kvalifikovaných učiteliek Prevádzka je od 6,00 hod. ráno do 17,00 hod. popoludní Ako jediná MŠ v Starom meste ponúkame nadštandardnú službu - predĺženú prevádzkovú dobu do 19,00 hod. Súčasťou MŠ je aj účelne vybavený školský dvor Na stravovanie detí slúži školská jedáleň, ktorá je súčasťou MŠ Poplatky: povinné školné 340,- sk mesačne, príspevok ZRŠ 200,- sk ročne

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke