Späť

MŠ Topoľova

Topoľova 6
949 01, Nitra
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Topoľova

Slovensko

.

E-mail: mstopolova@smsnitra.sk
Telefón: 037/ 73 33 519
Webstránka: www.msnitra.org/ms.html

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola má šesť tried, v ktorých poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Deti sa spravidla zaraďujú do tried podľa veku, s prihliadnutím na súrodenecké vzťahy. Výhodou materskej školy je rozľahlý dvor. Výsadba dvora, kde sú zastúpené ihličnany, listnaté stromy, ozdobné kríky, poskytuje celoročné využitie k názornému získavaniu poznatkov o prírode, získavať zručnosti v starostlivosti o životné prostredie, pozorovať zmeny v prírode a celoročne využívať dvor k športovým a relaxačným aktivitám. Škola tiež oboznamuje deti s anglickým jazykom, organizuje plavecký výcvik, školu v prírode, rôzne výlety a exkurzie.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke