Späť

MŠ Ušiačik

Ušiakova 1
841 01, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ Ušiačik

Slovensko

.

E-mail: riaditel@msusiakova.eu
Telefón: +421-2-643 669 48
Webstránka: www.msusiakova.eu

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola na Ušiakovej ulici v Bratislave je plnoorganizovanou školou, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy -Dúbravka. Naše zameranie je environmentálna výchova v kombinácii so zdravým životným štýlom. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED-0 a školského vzdelávacieho programu Cesta za poznaním.Krúžky: anglický jazyk, tanečný, výtvarný a hudobný.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke