Späť

MŠ v Novej Dedinke

Hlavná 49
900 29, Nová Dedinka
Slovensko
Zobraziť na mape!

MŠ v Novej Dedinke

Slovensko

.

E-mail: .
Telefón: 02 4591 4181
Webstránka: www.novadedina.sk/materska-skola.phtml?id3=20512

Základné informácie

Základné informácie

Materská škola je dvojtriedna, poskytuje možnosť celodenného a poldenného pobytu detí vo veku od troch až šesť rokov a detí s odloženou školskou dochádzkou. Interiér materskej školy sa postupne ,účelne modernizuje tak, aby bol v súlade so súčasným trendom predprimárneho vzdelávania. Triedy sú vybavené novým nábytkom a množstvom nových didaktických pomôcok Na budovu bezprostredne naväzuje školský dvor s množstvom záhradného náradia určeným na pohybové aktivity detí. A ktorý sa využíva na rôzne podujatia uskutočňovaných v rámci školy a v spolupráci s rodičmi.

Ponuka pre deti

Zámer školy: Vytvoriť také prostredie, v ktorom by deti mohli s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet. s cieľom: získať dieťa pre spoluprácu a aktívne prežívanie vzťahov k okoliu podporovať telesný i duševný rozvoj dieťaťa odovzdať a sprostredkovať základné životné skúsenosti prebudiť záujem o spoznávanie nového a vytvoriť tak predpoklady pre ďalšie vzdelávanie Základnou podmienkou tohto zámeru je: pohoda harmonické vzťahy radostná atmosféra útulné prostredie Vytvoriť také prostredie, v ktorom by deti mohli s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet. s cieľom: získať dieťa pre spoluprácu a aktívne prežívanie vzťahov k okoliu podporovať telesný i duševný rozvoj dieťaťa odovzdať a sprostredkovať základné životné skúsenosti prebudiť záujem o spoznávanie nového a vytvoriť tak predpoklady pre ďalšie vzdelávanie Základnou podmienkou tohto zámeru je: pohoda harmonické vzťahy radostná atmosféra útulné prostredie

Fotografie k ponuke