Späť

Občianske združenie Pre radosť

Jasovská 27
851 07, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Občianske združenie Pre radosť

Slovensko

"Každý deň iný program a zábava!"

E-mail: preradost@preradost.sk
Telefón: 0905 706 013
Webstránka: www.preradost.sk

Základné informácie

Základné informácie

Občianske združenie Preradosť - 1) Jedná sa o neziskové občianske združenie a nie komerčná cestovná kancelária. Organizovanie letných rekreáci je zakotvené v stanovách, schválených Ministerstvom vnútra SR. Zaregistrovaní sú aj na internetovej stránke pre tretí sektor www.changenet.sk. 2) Status občianskeho združenia združeniu podľa zákona č.80/1989 Zb. umožňuje získavať prostriedky z rôznych grantov a nadácií, príspevky od sponzorov i od štátnych inštitúcií. Ostatné roky je možnosť využiť aj 2% z daní, ktoré poukázali mnohí priaznivci a spokojní rodičia, keďže združenie splnili kritériá zaradenia v notárskom centrálnom registri určených právnických osôb (registráciu schvaľovala Notárska komora SR). Viac sa dočítate na stránke www.rozhodni.sk. 3) Detské tábory pre deti sú nekomerčné. Cieľom teda nie je zarábať na pobytoch Vašich detí v tábore, ale poskytnúť im kvalitný program za čo najprijateľnejšie ceny. 4) Všetky riziká, ktoré môžu vzniknúť počas táborového života, sú v zmysle zákona riadne poistené. 5) Vedúci táborov nie sú náhodní študenti, ktorí si chcú cez leto privyrobiť. Je to stabilný tím starostlivo vybraných a zohratých ľudí, ktorí venujú deťom svoje osobné voľno len za symbolickú odmenu. 6) Jedinou pridanou hodnotou, na ktorej združeniu záleží, sú krásne zážitky detí, ktoré sú aj skutočným obohatením celého tímu občianského združenia. 7) Najlepšou garanciou pre Vás je skúsenosť a tradícia - úspešné letné tábory z posledných desiatich rokov.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke