Späť

Rodinné centrum Svätý Jur

Farský úrad
900 21, Svätý Jur
Slovensko
Zobraziť na mape!

Rodinné centrum Svätý Jur

Slovensko

.

E-mail: mikloskovamonika@gmail.com
Telefón: +421910394211
Webstránka: www.ukulele.sk/rodinne-centrum-svaty-jur

Základné informácie

Základné informácie

Z našich aktivít: ■Kultúrne, sociálne a športové podujatia detí a ich rodín ■Svätomartinský svetelný sprievod – vždy na sviatok Sv. Martina svetelný sprievod so symbolickým Sv. Martinom na koni z námestia k farskému kostolu, kde prebieha sptretnutie detí s rytierom Martinom, sprievodné podujatia /od r.2002/ ■Predvianočné a vianočné kultúrne a sociálne podujatia, sprievodný program počas Adventných dní mesta ■Predaj domácich špecialít rodín a výrobkov detí na Vianočných trhoch ■Kolednícky program /so sprievodnými výchovno-vzdelávacími, sociálnymi a kultúrnymi aktivitkami / - od r. 2001, koledovanie malých i veľkých koledníkov v svätojurských príbytkoch vždy na Štedrý deň, príprava počas adventného obdobia – kto má záujem zapojiť sa do našej skupiny koledníkov, alebo by ste chceli pozvať našich koledníkov do svojho príbytku, či k svojim blízkym, spokojne nás kontaktujte ■Rodinný karneval, karneval pre najmenších, ■Hodové aktivity – tvorivé workshopy pre deti, ■Tematické programy pre deti, cvičenie pre najmenších, Hudobná škola YAMAHA pre najmenších, Šarkaniáda, Čistenie studničiek, Čistý Majáles ■MDD podujatia – Rozprávková záhrada, výlety, súťaže, detský ples ■Divadelné predstavenia detí /Múdre kozliatka, O troch prasiatkach, Šípová Ruženka, Na kráľovskom dvore, Pomotané rozprávky, Ruženka a jej priatelia/ ■Divadelné predstavenia profesionálnych umelcov ■Rytiersky turnaj pre deti– od r. 2003 ■Tematické stretnutia v Herni /stretávanie jednotlivých cieľových skupiniek – maminec, babinec, mladí speváci a divadelníci, skauti a pod./ ■Výchovno-vzdelávacie podujatia /diskusie, prednášky/ Diskusné stretnutia napr. na tému Ako chceme vychovávať svoje deti...Ako sa tešiť z rodičovstva? Ale i témy aktuálneho spoločenského diania, a témy populárno-náučné.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke