Späť

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Teplická 7
831 02, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Slovensko

Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

E-mail: anino@smnd.sk
Telefón: +421 2 4425 3892
Webstránka: www.smnd.sk

Základné informácie

Základné informácie

Škola pre mimoriadne nadané deti ponúka celý komplexný model edukácie, ktorý bude zabezpečovať vzdelávanie intelektovo nadaných detí od 1. triedy po maturitu, resp. od 5 do 18 rokov.

Ponuka pre deti

Čo škola ponúka? nové alternatívne formy výučby ako i výchovné prístupy k nadaným deťom, diagnostiku, identifikáciu nadania a zaradenie nadaných detí do alternatívneho vzdelávania rozvíjanie aktuálnej úrovne nadania, nadpriemerných schopností mimoriadne nadaných detí zohľadnenie špecifík vývinu nadaných detí, rešpektovanie disproporcionálneho vývinu systém celodennej starostlivosti od 7,00 do 17,00 hod. každodenný psychologický servis cez školského psychológa

Fotografie k ponuke