Späť

Súkromná MŠ Detský sen

Fándlyho 21
903 01, Senec
Slovensko
Zobraziť na mape!

Súkromná MŠ Detský sen

Slovensko

Našim hlavným cieľom je rozpoznať možnosti, vlohy a talent každého dieťaťa, pomáhať mu v poznávaní sveta a seba samého tak, aby sa vzdelaním a výchovou stávalo samostatným človekom, zodpovedným za seba a za okolitý svet.

E-mail: info@detsky-sen.sk
Telefón: 0903 693 894
Webstránka: www.detsky-sen.sk

Základné informácie

Základné informácie

SMŠ začala písať svoju históriu 01. 09. 1994 ako 9. súkromná MŠ na Slovensku. Napriek nemalým problémom si získala svojich priaznivcov. SMŠ navštevuje 32 detí vo veku 3-6 rokov, ktoré sú rozdelené do 2 tried. SMŠ má celodennú prevádzku od 7,00 – 17,30 hod. O svojich zverencov sa starajú pedag. pracovníčky, ktorých láskavý prístup a porozumenie pomáhajú dotvárať radostnú atmosféru v rozprávkovom prostredí, kde deti každý deň prichádzajú s úsmevom a očakávaním. Hlavným cieľom je rozpoznať možnosti, vlohy a talent každého dieťaťa, pomáhať mu v poznávaní sveta a seba samého tak, aby sa vzdelaním a výchovou stávalo samostatným človekom, zodpovedným za seba a za okolitý svet. Škôlka sa snaží priblížiť sa domácemu prostrediu, z ktorého dieťa prichádza. Šťastné deti a spokojnosť rodičov sú odmenou pre zriaďovateľky SMŠ Ivetu Alfonzovú a Alenu Magdolenovú.

Ponuka pre deti

Súkromná MŠ poskytuje: - preferovanie individuálneho prístupu k ďeťom - skupinová práca s malým počtom detí - hravé oboznamovanie so základmi AJ - práca detí s počítačom - malý počet detí na triedach - nízka chorobnosť - starostlivosť o zdravie dieťaťa , vytváranie zdravého životného štýlu, - plnenie projektu " Zdravé dieťa" v protialergickom prostredí - protialergické paplóny, protialergické matrace, využívanie soľnej lampy a ionizujúceho prístroja Therapy Air iON, ktorý vzduch v MŠ filtruje, čistí, obohacuje o záporné ionty a eliminuje baktérie, vírusy, prach a škodlivé látky v prostredí - parterský vzťah k dieťaťu, snaha chápať ho, chrániť a akceptovať - intenzívna príprava detí do 1. ročníka ZŠ - možnosť poldennej a nepravidelnej dochádzky - spolupráca so psychológom , logopédom a rodičmi - každý deň prežitý v radostnej atmosfére v rozprávkovom prostredí, kde je rešpektovaná individualita a osobnosť dieťaťa - rôzne aktivity: plavecký výcvik, škola v prírode, výlety, exkurzie, divadlá, koncerty... - krúžková činnosť - tanečný krúžok, krúžok „Hamky-mňamky“, tvorivé dielne

Fotografie k ponuke