Späť

Súkromná MŠ fantasy Kindergarten

Hrebendova 44/C
811 01, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Súkromná MŠ fantasy Kindergarten

Slovensko

.

E-mail: fantasy@fantasyoz.sk
Telefón: 0918643218
Webstránka: www.skolka-fantasy.sk

Základné informácie

Základné informácie

Anglická škôlka FANTASY KINDERGATEN pôsobí v Bratislave už štvrtý rok. Hlavným poslaním škôlky v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania je spokojnosť detí a ich rodičov, čo sa odráža aj v individuálnom prístupe pedagógov k deťom. deti sú rozdelené podľa veku do troch tried počet detí v triede maximálne 8 na jednu učiteľku vyučovacím jazykom je angličtina (slovenské učiteľky ju používajú aj ako komunikačný jazyk) deti denne navštevuje a vyučuje lektor z anglicky hovoriacej krajiny (native speaker) pestrá ponuka záujmových krúžkov

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke