Späť

Súkromná MŠ Lienka

Gorazdova 11
811 04, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Súkromná MŠ Lienka

Slovensko

.

E-mail: skola.materska@gmail.com
Telefón: 0905 314 088
Webstránka: www.mslienka.eu

Základné informácie

Základné informácie

Zameranie škôlky spočíva v individuálnom rozvoji dietaťa s prihliadnutím na jeho naturel. Spočíva v priebežnom sledovaní dietaťa, mapovaní všetkých jeho daností a zručností. Podporovanie dispozícií a prirodzených schopností, snaha o rozvíjanie slabších stránok. Dôraz sa kladie na vytvorenie zdravého sociálneho rastu dietaťa. Všetko v súčinnosti s vekovými možnosťami dietaťa. Garantom tohto zámeru je detský psychológ priamo v škôlke, zahrnutý v cene školného. Maximálny počet detí je pätnásť. Pričom na jedného pedagóga prichádzajú maximálne štyri deti. Deti sú vo veku od dvoch do šiestich rokov, ale v prípade, že je dieťa nadané a schopné začleniť sa do kolektívu, je možné prijať ho po niekoľkodňovom pozorovaní aj v nižšom veku. Spoločne so slovensky hovoriacimi deťmi máme aj anglicky hovoriace, čím sa vzájomne stimulujú k bilingválnosti. Deti sú vedené k vzájomnej tolerancii a k snahe vzájomne si pomáhať. Škôlka je v peknom prostredí v Horskom parku. Škôlka sa usiluje o simuláciu domáceho prostredia, aby sa v škôlke deti cítili čo najlepšie. Interiér škôlky je zariadený v rodinnom duchu. Podmienky sú uspôsobené tak, že deti, ktoré poobede nespávajú majú samostatný program v ďalších priestoroch škôlky. Hračky sú selektované, aby nepodporovali násilné sklony v deťoch a väčšinou sa dávajú vyrábať špeciálne pre potreby škôlky. Kladie sa dôraz aj na tradičný rodinný model (muž a žena). Denne sa komunikuje s rodičmi a tí sú podrobne informovaní ústne aj písomne o aktivitách a pokrokoch ich dietaťa. Škôlka sa snažíme vychádzať im v ústrety a čo najviac ich odbremeniť aj ponukou odvozu a dovozu ich dietaťa. Súčasne sa škôlka vie postarať o deti prakticky non-stop, kedykoľvek potrebujú, vrátane víkendov, denne od 7.30 do 19.30 hod.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke