Späť

Súkromná ZŠ BellAmos

Východná 18, Pavilón B
036 01, Martin
Slovensko
Zobraziť na mape!

Súkromná ZŠ BellAmos

Slovensko

.

E-mail: ogurekova@bellamos.sk
Telefón: +421 (0)43 422 16 05
Webstránka: www.bellamos.sk

Základné informácie

Základné informácie

Škola BELLAMOS ponúka možnosť výberu vzdelávacej cesty pre dieťa. Učitelia individuálne pristupujú ku každému žiakovi a rešpektujú individuálne pracovné tempo žiakov. V triedach je optimálny počet detí (10 až 15). Už od 1. ročníka majú žiaci rozšírené vyučovanie anglického jazyka a od 2. ročníka si môžu zvoliť ako nepovinný predmet nemecký jazyk. V škole čakajú na žiakov počítačové učebne s modernou technológiou (napr. interaktívna tabuľa eBeam) a v nich predmet Práca s počítačom od 1.ročníka pre všetkých žiakov školy. Do vyučovacieho procesu sú prirodzene integrované informačno-komunikačné technológie. V triedach čaká deti netradičné ale príjemné prostredie. Škola integruje zrakovo postihnuté deti, detí s vývojovou dysfáziou reči a poruchami učenia. Vyučovanie prebieha v blokoch a využíva prvky ITV a projektové vyučovanie. Pracuje tu vysokokvalifikovaný tím pedagógov. Žiaci sú hodnotení slovne na I. aj II. stupni, škola využíva elektronickú žiacku knižku. Pre deti sú organizované bohaté mimoškolské aktivity (aj počas víkendov a prázdnin) - cyklistika, turistika, plávanie, korčuľovanie, futbal, basketbal, stolný tenis, lyžovanie, snowboard, letná a zimná škola v prírode, netradičné športy, drevodielňa, pohybová výchova... Pre všetkých žiakov školy je tu celodenná starostlivosť v Školskom stredisku záujmovej činnosti.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke