Späť

Súkromná ZŠ Harmónia

Batkova 2
841 01, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Súkromná ZŠ Harmónia

Slovensko

Škola Harmónia je dvojjazyčná slovensko - anglická škola s plánovaným ukončením
medzinárodných certifikátov z anglického jazyka a príprav na osemročné gymnáziá.

E-mail: info@skolaharmonia.sk
Telefón: 0905 721 098
Webstránka: www.skolaharmonia.sk

Základné informácie

Základné informácie

SZŠ Harmónia sa od svojho založenia v roku 2004 stala vzdelávacou inštitúciou v akademickej i sociálnej oblasti vďaka princípom, na ktorých stoja jej základy a plnenie ktorých je nevyhnutné pre žiakov, pedagógov i pre rodičov. Prioritou školy je príprava jej absolventov na štúdium na osemročných gymnáziách. Škola je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Používanie kvalitných pomôcok, starostlivo skoncipovaná učebná osnova, jazyková príprava od 0. ročníka, moderná počítačová učebňa, nízky počet žiakov v triedach ako aj pravidlá sociálnych zručností sú atribútmi celkového dôrazu na výborné akademické i charakterové vlastnosti žiakov. Priateľské prostredie v zrekonštruovaných priestoroch školy čaká aj na vás.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke