Späť

Súkromná ZŠ Skalica

Gorkého 4
909 01, Skalica
Slovensko
Zobraziť na mape!

Súkromná ZŠ Skalica

Slovensko

Základná škola rodinného typu

E-mail: zsstvorlistok@zsstvorlistok.sk
Telefón: 034/6645511
Webstránka: www.zsstvorlistok.edupage.org

Základné informácie

Základné informácie

Škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení 1.9.2006. Každý školský rok otvára jednu prvú triedu s počtom detí 15 – 20. Škola realizuje učebný plán s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka a informatickej výchovy. Program výchovy a vzdelávania vychádza z koncepcie tvorivo - humanistickej výchovy,ktorá je zameraná na rozvoj pozitívneho vzťahu dieťaťa k sebe samému i k okolitému svetu. Školský vzdelávací program nepreberá nijaký konkrétny alternatívny smer, či školu. Stavia na kvalitných tradíciách slovenského školstva, ale inovuje ich prvkami niektorých zahraničných koncepcií. Vo vyučovaní využíva prvky integrovaného tematického vyučovania, ktoré podporuje rozvoj aktivity, samostatnosti a tvorivosti v pokojnej a radostnej atmosfére. Súčasťou školy je i školský klub detí, ktorý okrem svojich oddychových a poznávacích aktivít ponúka deťom možnosť navštevovať rôzne záujmové útvary. Deti školy sú úspešné v okresných i celoslovenských literárnych a výtvarných súťažiach. Pedagógovia pripravujú pre deti mnoho zaujímavých aktivít, na ktorých sa zúčastňujú i rodičia detí, čo výrazne prispieva k skvalitneniu spolupráce medzi rodinou a školou.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke