Späť

Súkromná ZŠ Walfdorfská

Vihorlatská 10
831 04, Bratislava
Slovensko
Zobraziť na mape!

Súkromná ZŠ Walfdorfská

Slovensko

Sme učitelia a veríme, že deti sa môžu do školy tešiť. Veríme, že škola i vyučovanie by mali byť naplnené krásou, ktorá sa dotýka detskej duše a prebúdza skutočný záujem o svet. Veríme, že pri učení môžu deti zažívať radosť z poznávania, a nie stres.

E-mail: ba@iwaldorf.sk
Telefón: +421 905 824 251
Webstránka: www.waldorfskaskola.sk

Základné informácie

Základné informácie

Krátko po Nežnej revolúcii, v roku 1992 prišla do vtedajšieho federálneho parlamentu na oficiálne pozvanie Ministerstva školstva ČSFR delegácia holandských waldorfských učiteľov s cieľom informovať o tejto – v Európe rozšírenej alternatíve. V Čechách a neskôr i na Slovensku vznikli vzdelávacie strediská, ktoré mali za úlohu pripravovať učiteľov na perspektívnu prácu vo waldorfských školách. V roku 1993 vznikla Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl a v spolupráci s holandskými lektormi z nadácie Helias a Metodickým centrom v Banskej Bystrici sa rozbehol cyklus 3-ročného vzdelávania vo waldorfskej pedagogike. Tieto aktivity boli od roku 1996 zastrešené Pedagogickou fakultou UK ako špecializačné-inovačné štúdium. Už od počiatkov prác v asociácii sa formovala iniciatívna skupina učiteľov, ktorá v spolupráci s rodičmi začala intenzívnu prácu na založení waldorfskej školy. Nasledoval sled podujatí pre budúcich rodičov, osveta waldorfskej pedagogiky pre širšiu verejnosť, články a rozhovory v médiách, desiatky stretnutí a rozhovorov, a napokon aj organizačná práca na zriadení inštitúcie školy. Rozhodnutie prišlo 4. júla 2001. Bola zriadená ako súkromná škola a zaradená do siete škôl Ministerstva školstva SR. Škola bola zriadená, a pre všetkých to znamenalo horizont nových úloh a obdobie praktického budovania pedagogiky a organizácie školy. Nastal čas pionierskych rokov prvej waldorfskej školy na Slovensku. Dňa 3. septembra 2001 vstúpilo do triedy prvých 20 prvákov. Prvou triednou učiteľkou sa stala Mgr. Renáta Blaschke. Prvým domovským prístavom pre nás bola časť priestorov Základnej školy na ul. M.C. Sklodovskej v Petržalke, odkiaľ sa škola presťahovala v decembri 2004 do budovy na Vihorlatskej ulici.

Ponuka pre deti

.

Fotografie k ponuke